Thêm 100 triệu dollars tặng cho một trung tâm khảo cứu y khoa.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 9, trung tâm khảo cứu y khoa, the Univeristy Health Network ở thành phố Toronto đã loan báo là trung tâm này vừa nhận thêm 100 triệu dollars  tặng cho trung tâm khảo cứu bệnh tim mạch, the Peter Munk Cardiac Centre.  Trung tâm khảo cứu tim mạch này trực thuộc bệnh viện Toronto General.

Số tiền này được trao tặng bởi   tổ chức từ thiện  The Peter and Melanie Munk Charitable Foundation, và đây là số tiền lớn nhất mà một trung tâm khảo cứu trực thuộc một bệnh viện ở Canada nhận được từ trước đến nay.

Kể từ năm 1993 cho đến nay, gia đình ông Peter Munk đã tặng trên 175 triệu dollars cho trung tâm khảo cứu  y khoa của bệnh viện Toronto General.

Tin tức khác...