Số người xin tỵ nạn ở Canada trong năm nay đã ở mức cao chưa từng thấy kể từ năm 2009.

Ottawa: Số người xin tỵ  nạn ở Canada trong năm nay đã ở mức cao nhất so với những năm trước, kể từ năm 2009 cho đến nay.

Một phần lớn những người tỵ nạn này là những người di dân bất hợp pháp ở Mỹ, đã vượt biên giới xin lánh nạn ở Canada, vì chính sách ngăn cấm di dân của tổng thống Trump.

Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada thì tính cho đến tháng 8 năm nay, có 27,440 người đã đến Canada xin  tỵ nạn.

Sở Thống Kê Canada cũng tiên đoán là con số người xin tỵ nạn ở Canada sẽ còn gia tăng cao hơn nữa trong những ngày sắp tới.

Theo ông Ahmed Hussein, tổng trưởng di trú thì các giới chức chính quyền tiên đoán là số người xin tỵ nạn ở Canada trong năm nay sẽ lên đến trên 40 ngàn người.

Đây là chưa kể con số 300 ngàn di dân mà  Canada dự trù thu nhận trong năm nay.

Theo bà dân biểu  Michelle Rempel của đảng Bảo Thủ thì có những lo ngại là con số người xin tỵ nạn  bất hợp pháp gia tăng, trong khi chính quyền liên bang đã không công bố những biện pháp ngăn ngừa.

Chi  phí cho việc lo ăn ở, bảo hiểm y tế cho những người xin tỵ nạn trong năm nay có thể lên đến 548 triệu dollars.

Tin tức khác...