100 ngàn khách hàng Canada bị ăn cắp các dữ kiện tín dụng.

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 9, phát ngôn viên của công ty Equifax Canada cho biết là có khoảng 100 ngàn khách hàng người Canadians đã bị tin tặc ăn cắp những dữ kiện cá nhân.

Công ty Equifax là một công ty chuyên về những dịch vụ cung cấp tín dụng cho khách hàng ở Canada  và Hoa Kỳ.

Mới đây những tin tặc đã lẻn vào hệ thống máy điện toán của công ty Equifax này, lấy trộm những dữ kiện  cá nhân  về tài chánh, tín dụng  của khách hàng.

Theo những ước lượng thì tin tặc đã lấy cắp  dữ kiện cá nhân của 143 triệu khách hàng ở Mỹ của công ty Equifax.

Bà Lisa  Nelson, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty Equifax Canada đã lên tiếng xin lỗi những khách hàng đã bị tin tặc lấy cắp những dữ kiện cá nhân. Cũng theo bà Nelson thì những dữ kiện đó bao gồm tên, địa chỉ, số  thẻ an sinh xã hội (SIN) và nhiều người bị mất số  của thẻ tín dụng.

More Stories...