Thành phố Toronto là nơi tạo cơ hội về kinh tế tốt nhất cho những người trẻ

Toronto: Theo những cuộc nghiên cứu của tổ chức đầu tư Citi Foundation ở thành phố New York về  những cơ hội kiếm công ăn việc làm, học hành và cơ hội mở  các cơ sở thương mại cho những người trẻ từ 18 đến 25 tuổi.

Mặc dù tỷ lệ  số người trẻ thất nghiệp cao gấp đôi tỷ lệ thất nghiệp bình thường và có những bi quan trong số những người trẻ, thành phố Toronto vẫn là  nơi tốt nhất  tạo những cơ hội về kinh tế cho những người trẻ , so với những thành phố lớn khác trên thế  giới  khác như New York, London, Hồng Kông, Tân Gia Ba.

Tổ chức Citi Foundation đã so sánh các cơ hội kinh tế cho những người trẻ, trong tổng số 35 thành phố lớn trên thế giới.

Vào khoảng 150 người trẻ ở mỗi thành phố đã được yêu cầu điền vào một số câu hỏi cho cuộc khảo sát này.

More Stories...