Giọt Lệ Ngậm Ngùi

 

để tưởng nhớ cố nhạc sĩ   Anh Bằng

 

Khê Kinh Kha

 

có một người vừa bỏ trần gian

theo gió mây về đến thiên đàng

mang trong tim trăm nghìn cung điệu

mang trong hồn vạn cánh thơ thơm

 

ai mất người hay đời mất người

như giòng sông về đến ngàn khơi

còn lại đây cung đàn lơ lững

như mây trời mãi mãi còn đây

 

người đã đến như vầng trăng tỏ

gieo giữa đời những nụ tình ca

thiên thu nữa ai còn thương nhớ

riêng mình tôi ngồi đếm xót xa

 

đời mất ngưòi đời mất thật rồi

nghe rưng rưng giọt lệ ngậm ngùi

tiễn đưa người về cùng Thiên Chúa

hẹn mai này gặp lại trên mây

 

Khê Kinh Kha

 

 

 

Tin tức khác...