Thành phố Toronto báo động đầu tiên về thời tiết cực kỳ lạnh.

Toronto: Trên giấy tờ thì mùa đông vẫn chưa đến Canada cho đến ngày 21 tháng chạp năm nay, nhưng cư dân ở vùng thủ phủ Toronto đã phải trải qua một ngày lạnh lẽo với nhiệt độ xuống thấp đến mức kỷ lục trong ngày thứ năm 22 tháng 11.
Trong ngày thứ năm 22 tháng 11, nhiệt độ ở vùng thủ phủ Toronto đã xuống đến mức trừ 13 độ C và cộng thêm cái lạnh của sức gió, đã khiến nhiệt độ xuống còn trừ 20 độ C. Một nhiệt độ thấp kỷ lục của một ngày 22 tháng 11 từ trước đến nay ở vùng thủ phủ Toronto.
Cũng trong ngày thứ năm, chính quyền thành phố Toronto đã đưa ra lệnh báo động về cái lạnh cực kỳ cho cư dân và khuyến cáo những người không nhà phải tìm nơi tạm trú trong ngày thứ năm.

Tin tức khác...