Một người từng là homeless đã phụ trách chương trình giúp những người không nhà đồng cảnh.

Toronto: Người quản lý và điều hợp cho chương trình Ve’ahavta, một chương trình cung cấp thực phẩm cho những người không nhà của những người Do Thái ở Toronto hiện nay là bà Maria Santos.
Chương trình này đi quyên góp thực phẩm, sửa soạn thành những bữa ăn và cung cấp cho những người không nhà ở vùng North York.
Theo bà Santos, thì trước đây bà cũng từng là kẻ không nhà trong một thời gian, và bây giờ là một trong những người có kinh nghiệm trong việc cung cấp thực phẩm cho những người không nhà và những người nghèo.
Những người thiện nguyện đã nấu ăn trong một cái bếp chung của trụ sở tổ chức, và sau đó họ đưa những bữa ăn này cùng những quần áo đến cho những người nghèo và những người không nhà.

Tin tức khác...