Cập nhật hóa ngân sách liên bang

Ottawa: Trong cuộc họp ở quốc hội hôm thứ tư ngày 21 tháng 11, ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau đã cập nhật hóa ngân sách liên bang.
Theo bản cập nhật thì ngân sách liên bang sẽ tiếp tục bị thâm thủng, khi chính quyền liên bang đang tìm cách khuyến khích những nhà thương mại tiếp tục tìm cách phát triển và đổi mới.
Số thâm thủng ngân sách trong tài khóa 2019-2020 sẽ gia tăng thêm 2 tỷ dollars và nâng số thâm thủng lên đến 19.6 tỷ dollars.
Để cạnh tranh với Hoa Kỳ, sau khi tổng thống Trump cho cắt giảm mức thuế thương mại, chính quyền liên bang Canada đã công bố ba biện pháp để giúp các công ty Canada cạnh tranh với các công ty Hoa Kỳ:
-Các công ty sản xuất hàng hóa có quyền xin cắt giảm thuế về tiền mua những dụng cụ sản xuất.
– Được khai thuế về số dụng cụ dùng trong việc lau chùi năng lượng sạch ( clean energy equipment)
-Cắt giảm thuế cho việc tạo thêm những tài sản mới cho các công ty.
Tóm tắt là những biện pháp của chính quyền liên bang sẽ cắt giảm mức thuế của những cách đầu tư thương mại mới ( new business investment) từ 17 phần trăm xuống còn 13.8 phần trăm: mức thuế thấp nhất trong số 7 cường quốc kinh tế G7.

Tin tức khác...