Thành phố New York trở thành một ổ dịch COVID-19 mới.

New York: Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ sáu 20 tháng 3 ở thành phố New York, ông Bill de Blasio, thị trưởng thành phố New York đã tuyên bố là thành phố New York đã trở thành một ổ dịch COVID-19 mới, với có trên một phần ba những người bị nhiễm coronavirus ở Hoa Kỳ : tính đến ngày thứ sáu có 5,151 người ở thành phố New York bị nhiễm bệnh và có 29 người chết.
Trong khi đó ông Andrew Cuomo, thống đốc tiểu bang New York lên tiếng báo động là với tỷ lệ bị nhiễm bệnh gia tăng như hiện nay, thì chẳng bao lâu nữa tiểu bang New York sẽ không còn đủ các vật dụng bảo vệ cho những nhân viên y tế đang làm việc ở các bệnh viện.
Ông thống đốc Cuomo cũng tiên đoán là sẽ có khoảng 110 ngàn người ở tiểu bang New York sẽ bị nhiễm bệnh, mà trong khi chỉ có 53 ngàn giường bệnh ở các bệnh viện trong tiểu bang.

Tin tức khác...