Luyện thái cực quyền phòng chống dịch

Bắc Kinh: Võ sư môn phái Võ Đang dạy các nhân viên y tế Thái Cực Quyền để phòng chống dịch COVID-19

Tin tức khác...