Những di dân bất hợp pháp đến Canada qua ngã biên giới Mỹ, sẽ bị trục xuất trở lại Mỹ.

Ottawa: Tuyên bố trong hôm thứ sáu ngày 20 tháng 3, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là những di dân bất hợp pháp vượt biên giới Hoa Kỳ qua Canada xin tỵ nạn, sẽ bị trả lại Hoa Kỳ, theo một thỏa hiệp mới giữa Hoa Kỳ và Canada về đại dịch COVID-19.
Cũng nên nói thêm là trong mấy năm qua, hàng chục ngàn người đã vượt biên giới Mỹ vào Canada xin tỵ nạn, và chính quyền liên bang Canada đã phải bỏ ra hàng chục triệu dollars cung cấp những dịch vụ y tế, ăn ở trong khi chờ đợi họ được tòa di dân phán xét.
Việc những người từ Mỹ qua Canada xin tỵ nạn bất hợp pháp cũng là những nguy cơ có thể gây thêm việc nhiễm coronavirus?

Tin tức khác...