Thành phố Calgary thông qua việc phải đeo khẩu trang ngoài công cộng.

Calgary: Hội đồng thành phố Calgary đã thông qua quyết định buộc tất cả các cư dân phải đeo khẩu trang khi hội họp tại các nơi công cộng và ở trong nhà.
Quyết định phải đeo khẩu trang tại thành phố Calgary sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8.
Các viên chức thành phố đã hy vọng là với luật buộc phải đeo khẩu trang, sẽ giúp làm giảm nguy cơ lan truyền của loài vi rút.
Trong vòng 4 ngày qua có trên 500 người bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Alberta mà trên một nửa số người này ở thành phố Calgary.
Việc buộc đeo khẩu trang cũng đã được áp dụng ở nhiều thành phố ở Canada như ở Quebec, Toronto, Mississauga, Brampton, Ottawa…
Những cư dân thành phố Calgary không tuân lệnh và không đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong nhà, sẽ bị phạt từ 100 dollars cho đến 200 dollars.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email