13 dì phước chết vì COVID-19 trong một tu viện

Detroit: Theo những tin tức vừa thông báo hôm thứ tư ngày 22 tháng 7, nữ tu Suzanne English của dòng tu Felician Sisters ở thị trấn Livonia, ngoại ô của thành phố Detroit, tiểu bang Michigan đã xác nhận là có 13 nữ tu của dòng tu này đã bị nhiễm COVID-19 vào tháng tư vừa qua.
Trong số 13 nữ tu này có 12 người chết trong vòng 1 tháng kể từ ngày thứ sáu Phục Sinh, 10 tháng 4 vừa qua.
Một nữ tu khác sống sót nhưng sau đó cũng chết trong tháng 6.
Những nữ tu này ở tuổi từ 69 cho đến 99 tuổi.

Tin tức khác...