Tất cả những người nhiễm covid và phải nằm bệnh viện ở thành phố Toronto là những người chủng ngừa hoàn toàn

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 16 tháng 8, phát ngôn viên của thành phố Toronto cho biết là hầu như tất cả những bệnh nhân bị covid và phải nằm trong các bệnh viện trong thành phố trong 3 tháng qua, đều là những người chưa chủng ngừa.
Theo thống kê thì 98.7 phần trăm những bệnh nhân bị covid và phải nằm trong các bệnh viện thành phố Toronto từ ngày 1 tháng 5 cho đến nay, là những người chưa được chủng ngừa hoàn toàn.
Hiện nay chỉ còn 19 bệnh nhân bị covid đang nằm trong các bệnh viện thành phố Toronto.
Mới đây ông thị trưởng thành phố Toronto và bác sĩ Eileen de Villa đã lên tiếng thúc dục những cư dân trong thành phố nhất là những người trẻ, hãy mau mắn đi chủng ngừa, nhằm ngăn cản những nguy hiểm của làn sóng đại dịch thứ tư đang diễn ra.
Tính đến nay ngày 17 tháng 8, có 81.7 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở thành phố Toronto đã chủng ngừa 1 mũi và 74.3 phần trăm cư dân được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.

Tin tức khác...