Số người ủng hộ đảng Tự Do và đảng Bảo Thủ ở vùng đại thủ phủ Toronto ngang ngửa nhau

Toronto: Như những tin đã loan báo là cư dân trên toàn Canada sẽ phải đi bầu lại quốc hội liên bang vào ngày 20 tháng 9 sắp đến.
Vì thế các chính đảng liên bang đang gấp rút đi tranh cử vì ngày bầu cử cũng cận kề.
Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ của cư dân của vùng đại thủ phủ Toronto với hai đảng Bảo Thủ và Tự Do ngang ngửa nhau.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò The Forum Research vừa phổ biến hôm thứ hai ngày 16 tháng 8, thì 35 phần trăm những người ở vùng đại thủ phủ, ủng hộ đảng Bảo Thủ của nhà thủ lãnh Enrin O’Toole, 36 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau.
Vùng đại thủ phủ Toronto bao gồm thành phố Toronto và những thành phố lân cận như Mississauga, Brampton, Oshawa…
17 phần trăm những người được hỏi ý kiến bầu cho đảng Tân Dân Chủ, 6 phần trăm ủng hộ đảng Nhân Dân và 3 phần trăm ủng hộ đảng Xanh.
Cũng theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý thì phần lớn những cư dân sống trong vùng có mã số điện thoại là 416, những phụ nữ, những người trên 65 tuổi sống trong vùng đại thủ phủ, ủng hộ đảng Tự Do.
Những người ủng hộ đảng Bảo Thủ phần lớn là những người đàn ông từ tuổi 55 cho đến 64, những người sống trong những khu vực có mã số điện thoại bắt đầu là 905.
Chiếm được nhiều ghế dân biểu trong vùng đại thủ phủ là điểm chính yếu giúp cho đảng Bảo Thủ hay đảng Tự Do thắng trong cuộc bầu cử sắp đến.

Tin tức khác...