Cuối cùng người ta đã trồng được chuối ở thành phố Vancouver.

Vancouver: Sau khi chăm chỉ chăm sóc phân bón cho cây chuối trong 4 năm, cuối cùng cây chuối này đã đơm hoa và có quả, theo như bản tin của đài CBC công bố hôm thứ hai ngày 4 tháng 9.

Bốn năm trước,ông Antonio Zullo ở thành phố Vancouver đã trồng một cây chuối. Lúc bắt đầu trồng ông Zullo chỉ thấy là cây chuối đẹp nên trồng và cũng như bao nhiêu người khác, không nghĩ là cây chuối, một cây ở miền nhiệt đới, sẽ sống còn trong thời tiết ở thành phố Vancouver.

Ông Zullo đã trồng chuối lấy từ một cây chuối non ở một xứ khác. Những tháng mùa đông, ông Zullo cẩn thận che  cho cây chuối không bị chết bị lạnh, và bây giờ cây chuối đã có hoa và có trái.

Khi được hỏi lý do nào khiến cây chuối sống sót? ông Zullo đã nghĩ là vì sự thay đổi môi trường, nhiệt độ trái đất ngày một nóng, đã giúp cho những cây cối ở vùng nhiệt đới đã có thể sống ở trên xứ lạnh.

Ông Zullo cũng cho biết là mùa hè vừa qua ở thành phố Vancouver là một mùa hè tuyệt vời và ông cầu cho thời tiết tốt đẹp thêm nhiều ngày nữa, để chuối chín và ông có chuối ăn sau bốn năm chăm sóc cho cây chuối này.

Muốn trồng được chuối, cần có một mùa hè dài và thời tiết nóng.

More Stories...