Tân thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario trình diện thành phần nội các.

Toronto: Trong buổi lễ diễn ra ở nghị viện tỉnh bang Ontario, Queen’s Park, vào hôm thứ sáu ngày 29 tháng 6, tân thủ hiến tỉnh bang Ontario, ông Doug Ford đã trình diện nội các của chính quyền mới trước bà phó toàn quyền.
Các tân bộ trưởng đã tuyên thệ và là chính quyền đảng Bảo Thủ Cấp Tiến ở tỉnh bang Ontario, sau 15 năm tỉnh bang Ontario đã dưới sự lãnh đạo của đảng Tự Do.
Đảng Bảo Thủ Cấp Tiến đã chiếm 76 ghế, đa số ghế trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang vào ngày 7 tháng 6, trong khi đảng Tự Do của bà cựu thủ hiến Kathleen Wynne đã đại bại, chỉ chiếm có 7 ghế, không đủ trở thành một đảng danh chính ngôn thuận trong nghị viện tỉnh bang, vì cần ít nhất là 8 ghế.
Đảng NDP của bà thủ lãnh Andrea Horwath với 40 ghế sẽ là đảng đối lập trong nghị viện.
Thủ hiến Ford đã cho là tân chính quyền gồm toàn những “siêu sao”.
Thủ hiến Ford sẽ kiêm nhiệm bộ liên chính quyền sự vụ.
Trong 20 bộ trưởng còn lại, những bộ trưởng đáng chú ý như bà Christine Elliot, là phó thủ hiến kiêm bộ trưởng y tế, ông Vic Fedeli là bộ trưởng tài chánh kiêm chủ tịch hội đồng bộ trưởng, bà Lisa Thompson là bộ trưởng giáo dục, ông Todd Smith là thủ lãnh tại nghị viện, bà Caroline Mulroney, con gái của cựu thủ tướng Brian Mulroney là bộ trưởng tư pháp, ông Raymond Cho là bộ trưởng đặc trách về những người lớn tuổi.

Tin tức khác...