Tân nội các Trudeau tuyên thệ nhậm chức

Tân nội các của Thủ tướng Justin Trudeau đã tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ diễn ra vào 11 giờ trưa thứ Ba 26/10 tại Rideau Hall, dưới sự chứng kiến của Toàn quyền Canada.

Một số bộ mới được thành lập như Bộ Sức khỏe tâm thần và nghiện ngập, Bộ Gia cư, Bộ Bình đẳng giới… Nhìn chung, lần cải tổ nội các này có nhiều thay đổi, chỉ có 7 tổng trưởng giữ nguyên các chức vụ mà họ từng giữ trước đây. 

Sau đây là thành phần nội các mới của Thủ tướng Trudeau:

*Chrystia Freeland vẫn giữ chức vụ Phó thủ tướng và Tổng trưởng Tài chánh

*Lawrence MacAulay: Bộ Cựu chiến binh

*Marie-Claude Bibeau: Bộ Canh nông

*Diane Leboulhillier: Bộ Thuế vụ

*Carla Quatrough: Bộ Lực lượng lao động

*François-Philippe Champagne: Bộ Khoa học và Kỹ nghệ

*Mary Ng: Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại quốc

*David Alghabra: Bộ Giao thông

*Carolyn Bennett: Bộ Sức khỏe tâm thần và nghiện ngập

*Dominic LeBlanc: Bộ Liên chính phủ vụ, Hạ tầng kiến trúc và Cộng đồng

*Jean Yves Duclos: Bộ Y tế

*Mélanie Joly: Bộ Ngoại vụ

*Harjit Sajjan: Bộ Phát triển quốc tế

*Patty Hajdu: Bộ Các dịch vụ dân bản địa

*Karina Gould: Bộ Gia đình và Phát triển xã hội

*Ahmed Hussen: Bộ Gia cư

*Seamus O’Regan: Bộ Lao động

*Pablo Rodriguez: Bộ Di sản Canada

*Ginette Petitpas Taylor: Bộ Các ngôn ngữ chính

*Bill Blair: Hội đồng Cơ mật của Nữ hoàng 

*Filomena Tassi: Bộ Dịch vụ công và Mua sắm

*Jonathan Wilkinson: Tài nguyên thiên nhiên

*Joyce Murray, Bộ Ngư nghiệp và Đại dương

*Anita Anand: Bộ Quốc phòng

*Mona Fortier: Chủ tịch Hội đồng Ngân khố

*Steven Guilbeault: Bộ Môi trường và Biến đổi khí hậu

*Marco Mendicino: Bộ An toàn công cộng

*Marc Miller: Bộ Liên lạc Dân bản địa

*Dan Vandal: Bộ Các vấn đề phía Bắc (Northern Affairs)

*Mark Holland: Lãnh tụ Hạ Viện của chính phủ

*Randy Boissonnault: Bộ Du lịch

*Sean Frazer: Bộ Di trú, Tị nạn và Công dân

*Gudie Hutchings: Bộ Phát triển kinh tế nông thôn

*Marci Ien: Bộ Phụ nữ, Bình đẳng giới và Thanh niên

*Helena Jaczek: Bộ Phát triển Kinh tế liên bang

*Kamal Khera: Bộ Những người cao tuổi

*Pascal St-Onge: Bộ Thể thao

LT (Theo CTV)

Tin tức khác...