Tân nghị viên Daniel Nguyễn của hội đồng thành phố Lake Oswego.

Lake Oswego, Oregon: Theo những kết quả sơ khởi vừa phổ biến, thì trong cuộc bầu cử nghị viên hội đồng thành phố Lake Oswego, tiểu bang Oregon, một trong những tân nghị viên là ông Daniel Nguyễn.
Tính đến lúc 11 giờ đêm hôm thứ ba 6 tháng 11, ông Daniel Nguyễn đã nhận được 20.4 phần trăm số phiếu bầu, đứng đầu trong số các ứng cử viên.
Tân nghị viên Daniel Nguyễn là chủ nhân của hệ thống nhà hàng Bambuza ở tiểu bang Oregon.
Bố mẹ của ông Nguyễn là những người tỵ nạn đến Hoa Kỳ vào năm 1975.
Theo tân nghị viên Nguyễn thì mục tiêu mà ông theo đuổi là ông muốn chắc chắn tất cả những cư dân trong thành phố, không phân biệt chủng tộc, đều có cơ hội thành công như nhau.

Tin tức khác...