Tân nữ dân biểu gốc Việt của tiểu bang Massachusetts.

North Andover, Massachusetts: Trong tối hôm thứ ba ngày 6 tháng 11, trên 100 người đã chờ ở nhà hàng Hokkaido, trong thành phố North Andover, tiểu bang Massachusetts, để chào mừng một tân dân biểu tiểu bang gốc Việt: bà Trâm Nguyễn.
Bà Trâm Nguyễn, ứng cử viên dân biểu đảng Dân Chủ của tiểu bang Massachusetts lần đầu, đã oan liệt hạ đương kim dân biểu đảng Cộng Hòa Jim Lyons.
Ông Lyons năm nay 65 tuổi, đã là dân biểu tiểu bang Massachusetts trong hai nhiệm kỳ.
Trong bài diễn văn đọc tối hôm thứ ba, bà Trâm Nguyễn cho biết bà và gia đình bà là những người tỵ nạn, đến định cư ở Mỹ với tài sản chỉ có 100 Mỹ kim trong túi, và bây giờ là một dân biểu tiểu bang.
Bà Nguyễn cũng hứa là bà sẽ tiếp tục công việc nhằm phát triển kinh tế cho khu vực mà bà đại diện

Tin tức khác...