Tại sao đường xá thành phố Montreal quá tệ?

Montreal: theo tin của đài CBC thì đường xá trong thành phố Montreal xem ra quá tệ, so với những thành phố khác, cho dù là nhiều con đường vừa được sửa chữa xong.
Theo tổng thanh tra của thành phố Montreal thì vì các công ty xây cất đã bỏ thầu với giá thấp để có thể thắng trong các cuộc đấu thầu sửa sang đường xá.
Sau đó vì muốn có lợi nhuận, các công ty này đã dùng những vật liệu xấu hay không hoàn tất công trình một cách cẩn thận, đã khiến cho hệ thống đường xá trong thành phố Montreal hư hại rất nhanh.
Bản tường trình của tổng thanh tra thành phố cho thấy là số ổ gà, số đường bị nứt sau những mùa đông ngày một nhiều.
Cơ quan tổng thanh tra đã cho kiểm soát lại 83 con đường trong thành phố Montreal trong 6 tháng đầu năm nay 2018.

Tin tức khác...