Khu trục hạm HMCS Calgary sẽ viếng thăm Việt Nam.

Hà Nội: Theo tin tức vừa được tòa đại sứ Canada ở Hà Nội thì chiếc khu trục hạm HMCS Calgary của hải quân Canada sẽ cập bến hải cảng Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 9, và chiếc khu trục hạm này sẽ đậu lại bến cho đến ngày 30 tháng 9, trong cuộc viếng thăm hữu nghị.
Khu trục hạm HMCS Calgary với thủy thủ đoản 230 người sẽ có những cuộc trao đổi kiến thức chuyên môn với các giới chức của hải quân Việt Nam.
Ngoài ra thủy thủ đoàn của chiếc khu trục hạm sẽ gặp gỡ các học sinh trường Phan Châu Trinh và một số những nhà thương mại trong thành phố.

Tin tức khác...