Sức khỏe cho mọi người

Cô Đỗ Hồng Yến Trưởng ban tổ chức

Hôm 24/9, tại trụ sở cộng đồng người Việt Quốc gia Houston, thành viên ban đại diện cộng đồng gồm có: cô Đỗ hồng Yến, ông Quốc Bảo và ông Văn Đình hợp tác với các cơ sở y tế, bác sĩ và thiện nguyện viên, tổ chức ngày sức khỏe miễn phí cho mọi cư dân trong vùng, bắt đầu từ 8.30 sáng, kết thúc 1 giờ trưa.

Tất cả các dịch vụ sau đây đều được miễn phí: khám ngực cho phụ nữ, ghi danh chụp mammogram, đo huyết áp, thử cholesterol, thử đường, đo độ loãng xương, skin test đặc biệt lần này Walgreen sponsor chích ngừa cúm cho mọi người.

Có khoảng 200 đồng hương đến khám. Ngoài ra đại diện Haris County cô Nguyễn Du Hạ có mặt giúp cộng đồng ghi danh và phương thức bầu cử.

Hai tháng một lần ban đại diện cộng đồng tổ chức ngày y tế để giúp cho đồng hương thu nhập thấp và những cư dân không có bảo hiểm được khám sức khỏe.

Bạch Cúc

 

hinh-5 hinh-3 hinh-4

Tin tức khác...