Sử dụng máy thổi lá gây ồn ào, có thể bị phạt?

Waterloo, Ontario: Nhiều thành phố ở tỉnh bang Quebec và ở Hoa Kỳ hiện nay đã cấm không cho dùng máy thổi lá (leaf blower) trong mùa hè vì những tiếng ồn ào gây ra cho những người hàng xóm, tuy nhiên tại khu vực thành phố Waterloo, tỉnh bang Ontario vẫn cho dùng máy thổi lá trong nhiều trường hợp.
Cá c thành phố Kitchener, Cambridge, Waterloo và Guelph trong khu vực phía nam tỉnh bang Ontario vẫn cho người ta sử dụng máy thổi lá.
Tại thành phố Kitchener có luật ngăn ngừa gây tiếng động. Theo bà Gloria McNeil của chính quyền thành phố Kitchener thì người ta có thể dùng máy thổi lá sau 7 giờ sáng cho đến khi trời tối.
Những người sử dụng máy thổi lá quá sớm hay quá trễ gây ồn ào làm mất giấc ngủ của những người hàng xóm thì có thể bị phạt $300.
Tuy nhiên việc bị phạt hay không cũng có thể từ những người hàng xóm: nếu có đơn thưa kiện thì chính quyền mới có cơ để phạt.
Theo ông Dennis Purcell của chính quyền thành phố Cambridge thì hiện nay chính quyền thành phố này chưa có những luật giới hạn việc dùng máy thổi lá.
Tại thành phố Waterloo, và theo phát ngôn viên của chính quyền thành phố, thì vẫn chưa có luật cấm dùng nhưng có những giới hạn:máy thổi lá không được dùng hàng ngày từ 9 giờ tối cho đến 7 giờ sáng hôm sau và từ 9 giờ tối ngày thứ bảy cho đến 9 giờ sáng ngày chúa nhật.
Nếu vi phạm, tiền phạt vì gây tiếng động ồn ào lên đến 490 dollars.

Tại thành phố Guelph thì cũng có những giới hạn như thành phố Waterloo nhưng tiền phạt của những vụ vi phạm chỉ có 150 dollars.

Tin tức khác...