Hàng trăm nhân viên các tòa đại sứ ở Canada đã xin tỵ nạn.

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 25 tháng 6, thì trong vòng 2 năm qua, có trên 100 nhân viên các tòa đại sứ ở Canada, đã xin tỵ nạn ở lại Canada, trong khi những người này còn làm việc trong các tòa đại sứ ở thủ đô Ottawa.
Trong vòng từ tháng 3 năm 2016 cho đến tháng 4 năm 2018, có 104 nhân viên các tòa đại sứ cùng gia đình của những nhân viên này xin tỵ nạn.
Theo bà Janet Dench, giám đốc điều hành của hội đồng đặc trách về tỵ nạn Canada, thì có nhiều lý do mà những nhân viên ngoại giao của nhiều sứ quán, có thể xin tỵ nạn: những thay đổi chính quyền ở xứ nàylà khi một chính quyền mới lên thay có thể là lực lượng chống đối lại chính quyền cũ, và có thể bắt giam những nhân viên ngoại giao tiền nhiệm.
Ngoài ra những nhân viên ngoại giao cũng có thể xin tỵ nạn, để phản đối những việc đàn áp nhân quyền đang diễn ra ở xứ này, như trường hợp của các quốc gia như Việt Nam?
Bản tin cũng không nói rõ 104 nhân viên ngoại giao và gia đình là những quốc gia nào?

Tin tức khác...