Sóng nóng và mưa lớn bao phủ vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 27 tháng 6, sở Khí Tượng Canada đã lên tiếng khuyến cáo cư dân trong vùng đại thủ phủ Toronto là những trận mưa lớn và sóng nóng.
Mưa lớn sẽ bắt đầu vào sáng thứ tư và kéo dài cho đến ngày thứ năm, với nguy cơ có sấm chớp. Số lượng nước mưa rơi xuống vùng đại thủ phủ Toronto có thể từ 30 mm lên đến 50 mm, và có thể gây cảnh lụt lội cho nhiều nơi.
Sóng nóng bắt đầu vào ngày thứ năm với nhiệt độ cao trong ngày lên đến 28 độ C, lên đến 31 độ C vào ngày thứ sáu và lên đến 36 độ C vào những ngày cuối tuần.
Trận sóng nóng sẽ tiếp tục bao phủ vùng đại thủ phủ trong những ngày thứ hai và thứ ba tuần sau.

Tin tức khác...