Số thâm thủng ngân sách thực sự ở tỉnh bang Ontario nhiều hơn hàng tỷ dollars.

Toronto: Trong bản tường trình phổ biến hôm thứ tư ngày 25 tháng 4, bà Bonnie Lysyk,chánh hậu kiểm ( auditor general) của tỉnh bang Ontario đã cho biết là những công bố về tài chánh của chính quyền tỉnh bang Ontario đã không đúng sự thật: số thâm thủng ngân sách trong năm nay đã nhiều hơn hàng tỷ dollars, so với những con số mà chính quyền này công bố.
Theo bà chánh hậu kiểm thì số thâm thủng ngân sách trong tài khóa năm 2018-2019 lên đến 11.7 tỷ dollars chứ không phải là 6.7 tỷ dollars theo bản công bố của chính quyền tỉnh bang Ontario, và số thâm thủng trong tài khóa năm 2020-2021 sẽ lên đến 12.5 tỷ dollars chứ không phải 6.5 tỷ dollars.
Tuyên bố với báo chí cũng trong ngày thứ tư, bà Kathleen Wynne, thủ hiến tỉnh bang Ontario đã không coi việc sai biệt thâm thủng này là quan trọng, mà cho là cách thức tính toán khác nhau giữa chính quyền tỉnh bang và bà chánh hậu kiểm.
Tưởng cũng nên nói thêm là cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sắp đến.

Tin tức khác...