Canada trong năm 2018 là một xứ công dân toàn cầu

Ottawa: Canada trong thời đại nước Anh tách khỏi liên hiệp Âu Châu,và thời của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có một bộ mặt khác: Canada là xứ của đa văn hóa, với cư dân đến từ khắp nơi trên thế giới.
Vào những năm lập quốc, vị thủ tướng đầu tiên của Canada là ông John A.Macdonald đã tuyên bố, ông là người Anh và sẽ sống chết vì nước Anh. Vào năm 1914, nước Anh khai chiến với nước Đức và Canada ngay lập tức là đồng minh với Anh.
Nhưng dần dần Canada đã chuyển từ một thuộc địa, trở thành một quốc gia độc lập.
Những thập kỷ gần đây, Canada đã gửi binh sĩ đến nhiều nơi trên thế giới làm nhiệm vụ bảo vệ hòa bình.
Những phương tiện giúp Canada phát triển dựa vào sử dụng song ngữ Anh Pháp, đa văn hóa và cùng chung sống, cũng như chủ trương thâu nhận di dân và những người tỵ nạn trên toàn thế giới.
Với 22 phần trăm dân số hiện nay của Canada là những người sinh ở ngoại quốc, cho thấy Canada là một xứ có công dân trên toàn cầu.
Những người Canadians cũng là những người biết trả ơn: 7 phần trăm những người Canadians cho biết họ có liên quan đến việc giúp đỡ người tỵ nạn vào Canada.
Những người Canadians cũng là những người có lòng từ thiện: 39 phần trăm dân số Canada đã bỏ tiền cho các tổ chức từ thiện hàng năm.
Cho dù có những chính sách bài ngoại hiện đang diễn ra ở Hoa Kỳ và Âu Châu, phần lớn những người Canadians đã lạc quan là Canada vẫn là một miền đất hạnh phúc, hòa bình nhất thế giới.

Tin tức khác...