Một tu viện ở tỉnh bang New Brunswick bỏ nghề nuôi bò lấy sữa.

Rogersville, New Brunswick: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 25 tháng 4, một tu viện Công Giáo ở thành phố Rogersville, tỉnh bang New Brunswick, đã chấm dứt việc kinh doanh nuôi bò lấy sữa, nghề mà tu viện này đã làm trong vòng gần 100 năm qua.
Cha Stephan Hewitt của tu viện Cistercian-Trappist, người đã chăm sóc đàn bò trong 35 năm qua trong tu viện cho biết là 80 con bò còn lại sẽ được mang qua bán đấu giá ở thành phố Truro, tỉnh bang Nova Scotia.
Theo cha Hewitt thì tu viện đã bỏ không nuôi bò lấy sữa, mà vẫn tiếp tục nuôi gà, vì nuôi bò lấy sữa không có lợi nhuận.
Tu viện chỉ còn 8 cha dòng và 14 nhân viên làm việc.
Hủy bỏ việc nuôi bò lấy sữa sẽ khiến 6 trong tổng số 14 nhân viên làm việc cho tu viện này bị mất việc.
Cũng theo cha Hewitt thì ban giám đốc tu viện đang nghiên cứu việc kinh doanh khác như làm bia và làm phó mát.

Tin tức khác...