Số thâm thủng ngân sách liên bang sút giảm

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 24 tháng 10, ông tổng trưởng  tài chánh  Bill Morneau đã công bản cập nhật  kinh tế trong mùa thu.

Theo bản  cập nhật này số thâm thủng ngân sách cho tài khóa 2017-2018 đã giảm một nửa, so với những tiên đoán trước đó trong mùa xuân.

Theo lời ông tổng trưởng Morneau thì  số thâm thủng chỉ ở mức 19.9 tỷ dollars, chứ không phải ở mức  28.5 tỷ dollars theo như những tiên đoán trước đó.

Nhưng số nợ dài hạn của chính quyền liên bang sẽ gia tăng thêm 100 tỷ dollars trong vòng 7 năm sắp đến.

Cũng theo bản tiên đoán mới thì mức gia tăng sản lượng nội địa GDP  trong năm nay sẽ ở mức 3.1 phần trăm,  và ở mức 2.1 phần trăm trong năm tới.

Với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ,  số tiền  thuế chính quyền thâu vào gia tăng, và thay vì dùng số tiền đó cắt giảm thêm số thâm thủ, chính quyền đảng Tự Do đã quyết định gia tăng thêm số tiền  tài trợ  thêm 8 tỷ dollars, cho các dịch vụ mới trong vòng 5 năm sắp đến.

Chính quyền liên bang sẽ cho gia tăng số tiền tài trợ cho trẻ em, child benefit.

Tin tức khác...