Số nợ nần trung bình của một người Canadians gia tăng

Ottawa: Theo bản tường trình của cơ quan theo dõi mức tín dụng, the TransUnion  vừa công bố, thì tuy những người Canadians mượn  tiền nợ nhiều hơn, nhưng phần đông đã trả nợ đúng hạn kỳ.

Theo  TransUnion thì số nợ nhà  trung bình của một gia đình ở Canada đã gia tăng 2 phần trăm trong vòng 1 năm qua, và ở mức $21,696.

Theo ông Matt Fabian của TransUnion thì mức tín dụng của những người mua sắm ở Canada gia tăng, trong khi tỷ lệ số người quỵt nợ lại ở mức thấp, cho thấy tình trạng khả quan của nền kinh tế Canada.
Hiện nay có 20.4 triệu  người Canadians có thẻ tín dụng và phần lớn những người này, mượn tiền mua hàng hóa và đã trả nợ đúng hạn kỳ.

Tin tức khác...