Số nợ nần của những người Canadians tăng lên đến mức kỷ lục.

Ottawa: Theo bản tin của sở Thống Kê Canada phổ biến hôm thứ sáu ngày 15 tháng 9 thì trong tài khóa ba tháng thứ nhì của năm nay 2017, số nợ nần của những gia đình người Canadians đã lên đến một kỷ lục mới.

Cũng theo sở Thống Kê Canada thì nợ nần gia tăng vì  những người tiêu thụ đã mua sắm nhiều hàng hóa dùng dài hạn ( durable goods), và có thể những người này sẽ gặp khó khăn, một khi mức lãi suất tiếp tục gia tăng?

Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada, tỷ lệ nợ trên số lợi tức là 167.8, có nghĩa là cứ một dollar mà cư dân Canada có thì họ đã nợ nhà băng $1.68.

Các chuyên gia tài chánh đang chờ xem là liệu những ngừoi có những số  nợ lớn, có thể cầm cự được khi ngân hàng trung ương cho gia tăng thêm mức lãi suất?

Trong tài khóa 3 tháng thứ nhì của năm nay, những gia đình Canadians đã mượn  28.9 tỷ dollars, tính theo tỷ lệ nguyên năm, mà trên một nửa số nợ này là tiền nợ nhà.

Tin tức khác...