Số nhà bán được sút giảm trong năm 2017?

Toronto: Theo bản nghiên cứu của hiệp hội những nhà địa ốc Canada (CREA) vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 15 tháng 9, thì trong năm 2017, số nhà bán được ở  Canada sẽ sút giảm.

Theo bản nhận định  thì trong năm 2017 thì số nhà bán được ở Canada sẽ  ở mức 506,900 căn và sút giảm 5.3 phần trăm so với số nhà bán được trong năm trước đó.

Riêng trong tháng 8 vừa qua, trên 2 phần 3 những thị trường nhà cửa ở Canada đã có số nhà bán sút giảm, và dẫn đầu bởi sự suy thoái của hai vùng thủ phủ Toronto và Vancouver: Theo những tiên đoán của hiệp hội những nhà địa ốc Canada thì trong năm 2017, số nhà bán được ở hai vùng thủ phủ Vancouver và Toronto sẽ sút giảm  10 phần trăm.

Tuy có những sút giảm về số nhà bán được, giá trung bình một căn nhà ở Canada ở Canada trong tháng 8 vừa qua ở mức $472,247, gia tăng 3.6 phần trăm so với giá một năm trước.

Tin tức khác...