Số nhà mới xây trong tháng 9 sút giảm

Ottawa: Theo bản công bố của cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa liên bang, the Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), phổ biến hôm thứ tư ngày 11 tháng 10  thì số nhà mới xây ở Canada trong tháng 9 đã sút giảm.

Tuy nhiên số nhà mới xây sút giảm không nhiều như những ước tính: trong tháng 9 số nhà mới xây, tính theo tỷ lệ nguyên năm, đã ở mức 217,118 căn, so với những ước tính của các chuyên gia tài chánh là 210 ngàn căn.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, nền kỹ nghệ nhà cửa ở Canada vẫn tiến bước, cho dù có những sút giảm nhẹ trong tháng 9.

 

More Stories...