Nền kinh tế Canada tiến triển mạnh nhất trong nhóm Thất Cường.

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ tư ngày 11 tháng 10, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF đã công bố những tiên đoán cho nền kinh tế thế giới và cho là nền kinh tế của Canada sẽ phát triển mạnh nhất trong số 7 cường quốc kinh tế G7.

Theo bản tiên đoán thì mức tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2017 sẽ ở mức 3.6 phần trăm và sẽ gia tăng lên đến 3.7 phần trăm trong năm 2018.

Mức tăng trưởng của Canada trong năm nay ở mức 3 phần trăm, đứng đầu trong nhóm thất cường G7.

Mức tăng trưởng của Hoa Kỳ trong năm nay là 2.2 phần trăm, và 2.3 phần trăm trong năm tới 2018, dựa vào những dữ kiện là tổng thống Trump sẽ cho cắ giảm thuế.

Tổ chức IMF cũng cho là mức tăng trưởng  kinh tế của Hoa Kỳ chỉ ở mức độ 1.8 phần trăm chứ không lên đến mức 3 phần trăm như ông Trump và chính quyền Mỹ đã tiên đoán.

Tại Âu Châu, nền kinh tế của khu vực này có thể sẽ bị suy giảm vì những đe dọa phân chia lãnh thổ ở Tây Ban Nha.

Tại nước Anh và kể từ khi cư dân Anh bỏ phiếu muốn tách rời nước Anh ra khỏi liên hiệp Âu Châu : Brexit vào năm 2016,thì sự phát triển của nền kinh tế xứ này đã đi từ mức cao nhất trong nhóm thất cường, xuống thành quốc gia có mức phát triển kinh tế thấp nhất. Mức phát triển kinh tế của nước Anh trong năm tới 2018 chỉ ở mức 1.5 phần trăm

Tin tức khác...