Số nhà đang xây cất, tiếp tục gia tăng ở các tỉnh bang British Columbia và Ontario

Toronto: Tính đến tháng tư năm nay 2016, trị giá của số nhà mới xây ở tỉnh bang  Ontario đã lên đến 1.7 tỷ dollars, gia tăng 32 phần trăm trong vòng 1 năm, theo sở Thống Kê Canada.

Tỉnh bang British Columbia đứng hàng nhì với trị giá của số nhà mới xây trong vòng 1 năm lên đến 945 triệu dollars, gia tăng 28.3 phần trăm, và tỉnh bang Quebec đứng hàng thứ ba với trị giá số nhà mới xây là 590 triệu dollars,gia tăng 5.8 phần trăm.

Trên toàn quốc, trị giá của số nhà mới xây tính đến tháng tư năm nay là 4.2 tỷ dollars, gia tăng 8.4 phần trăm.

Loại nhà được xây  cất nhiều nhất ở Canada trong năm qua là những cao ốc chúng cư và condominium.

Những vùng có số nhà mới xây giảm sút là các tỉnh bang Alberta, Manitoba, Saskatchewan, các tỉnh bang vùng Đại Tây Dương và các vùng ở miền Bắc Canada

More Stories...