Dân biểu Jason Kenney có thể rút khỏi chính trường liên bang?

Calgary: Theo những nguồn tin của đài truyền hình CBC vừa phổ biến thì dân biểu Jason Kenney có thể sẽ rút lui khỏi chính  trường liên bang, quay về lãnh đạo đảng Bảo Thủ ở lãnh vực tỉnh bang ở Alberta?

Cuộc bầu cử lại thủ lãnh đảng Bảo Thủ liên bang sẽ diễn ra vào năm tới 2017, và cho tới nay tuy không tuyên bố ra ứng cử, nhưng dân biểu Kenney vẫn được xem là một người có khả năng thay thế cựu thủ tướng Harper.

Tuy nhiên đảng Bảo Thủ Cấp Tiến ở tỉnh bang Alberta vẫn chưa có một thủ lãnh có khả năng đối đầu với bà thủ hiến Notley của đảng NDP, và các nhân vật lãnh đạo đảng Bảo Thủ Cấp Tiến ở tỉnh bang Alberta, muốn dân biểu Kenney quay về kết hợp các thành phần đang bị phân hóa trong đảng, chuẩn bị cho một cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang trong những năm tới đây.

Theo đài CBC thì dân biểu Jason Kenney đã quyết định  sau khi thảo luận với các bạn thân và các cố vấn ở Ottawa và Calgary trong những ngày cuối tù6n 19 tháng 6 vừa qua.

Cũng theo đài CBC thì dân biểu Kenney sẽ loan báo quyết định quay lại tỉnh bang Alberta trong những tháng sắp đến.

Dân biểu Jason Kenney đã đắc cử dân biểu lần đầu tiên vào năm 1997 khi ông mới có 29 tuổi, và đã là dân biểu đại diện cho thành phố Calgary qua nhiều nhiệm kỳ.

Ông cũng đã từng giữ các chức vụ quan trọng  trong chính quyền đảng Bảo Thủ của thủ tướng Harper như tổng trưởng quốc phòng, tổng trưởng di dân và quốc tịch. Ông cũng được xem là kiến trúc sư của đảng Bảo Thủ trong lãnh vực liên kết các nhóm dân thiểu số, giúp cho đảng Bảo Thủ thắng trong ba nhiệm kỳ.

Ông cũng là một người bạn của cộng đồng người Việt ở vùng thủ phủ Toronto và ở nhiều vùng khác ở Canada.

Ông cũng đã từng hứa với những bạn hữu của ông ở thành phố Calgary và trong đảng Bảo Thủ là sẽ tìm cách giúp tỉnh bang Alberta  trở thành thủ đô của tự do thương mại, đánh hạ những kẻ theo chủ nghĩa xã hội ( đảng NDP) trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Alberta sẽ diễn ra vào năm 2019.

More Stories...