Số nhà bán được ở Canada trong tháng 3 sút giảm

Toronto: Theo bản công bố của hiệp hội những nhà địa ốc Canada, CREA, phổ biến trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 4 đã sút giảm.
Số nhà bán được trong tháng ba ở Canada sút giảm 14.3 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng hai trước đó. Tuy nhiên số nhà bán trong tháng 3 năm nay 2020, vẫn cao hơn số nhà bán được trong tháng 3 năm ngoái là 7.8 phần trăm.
Số nhà bán được trong tháng 3 sút giảm 26.3 phần trăm so với tháng 2 ở thành phố Calgary, sút giảm
20.8 phần trăm trong vùng đại thủ phủ Toronto, sút giảm 13.3 phần trăm ở Montreal, 7.9 phần trăm ở thủ đô Ottawa và chỉ sút giảm có 2.9 phần trăm ở vùng đại thủ phủ Vancouver.
Giá trung bình một căn nhà ở Canada trong tháng 3 là $540,000, gia tăng 12.5 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tin tức khác...