Thuốc chủng ngừa COVID-19 sẽ được thử nghiệm và sẽ sẵn sàng cho mùa thu năm nay?

London, Anh quốc: Những hy vọng thế giới sẽ khuất phục được coronavirus đã tràn trề trong ngày thứ tư 15 tháng 4 sau khi những nhà khảo cứu hàng đầu của nước Anh cho biết là một loại thuốc chủng COVID-19 sẽ được thử nghiệm trong tuần tới, và các nhà khoa học gia này lạc quan là cuộc thử nghiệm sẽ thành công và thuốc chủng ngừa này sẽ được tung ra thị trường vào mùa thu năm nay.
Các nhà khảo cứu của trường đại học Oxford đã cho thử nghiệm loại thuốc chủng này trên thú vật và đã có dấu hiệu thành công.
Ngoài thử nghiệm của trường đại học Oxford, còn có 1 cuộc thử nghiệm trên người sẽ diễn ra trong tuần tới ở Trung quốc, và hai cuộc thử nghiệm khác ở Hoa Kỳ.

Tin tức khác...