Số người vượt biên giới Mỹ,qua Canada xin tỵ nạn ngày một đông.

Montreal: Trong hôm thứ ba ngày 1 tháng 5, một luật sư tên tuổi ở thành phố Montreal lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang hủy bỏ thỏa ước về di dân với Hoa Kỳ, nhằm ngăn chận số người vượt biên giới Mỹ qua Canada xin tỵ nạn.
Thỏa ước này có tên là Safe Third Country Agreement, mà theo đó một người đã xin tỵ nạn ở Mỹ, bị xứ này không chấp nhận, chạy qua Canada xin tỵ nạn, sẽ bị đưa về Mỹ và bị chính quyền Hoa Kỳ trục xuất.
Tuy nhiên từ khi ông Trump lên nắm quyền, ông đã hủy bỏ những luật lệ công nhận những người tỵ nạn mà Hoa Kỳ đã đồng ý với công pháp quốc tế. Như thế những người tỵ nạn bất hợp pháp ở Mỹ có thể qua Canada xin tỵ nạn, và không bị trục xuất về Mỹ, vì Hoa Kỳ đã không còn công nhận họ là những người tỵ nạn: Một người ăn ốc và một người đổ vỏ.
Hàng loạt những di dân trong đoàn lữ hành đến từ các xứ Nam Mỹ đã đến biên giới Hoa Kỳ Mễ Tây Cơ xin tỵ nạn. Những người này sẽ được chính quyền Mỹ tạm thời cho cư trú chờ việc xét xử xem họ có là những người tỵ nạn hay không?
Trong thời gian chờ đợi xét xử, mà 99 phần trăm là đơn của họ sẽ bị bác, những người này sẽ làm thêm một chuyến lữ hành nữa đến Canada xin tỵ nạn.
Cũng theo các chuyên gia di trú thì số người vượt biên giới Hoa Kỳ qua Canada xin tỵ nạn, sẽ còn gia tăng cao hơn nữa trong mùa hè năm nay, khi thời tiết ấm áp trở lại.

Tin tức khác...