Ông thị trưởng John Tory sẽ tái tranh cử

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 1 tháng 5, ông John Tory, thị trưởng thành phố Toronto đã đến ghi danh tái ứng cử chức thị trưởng, ngay trong tòa thị chính.
Cuộc bầu cử lại chính quyền thị chính thành phố Toronto, gồm việc bầu lại thị trưởng, các nghị viên cũng như nhân viên của các hội đồng như hội đồng giáo dục, sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10, và thời hạn ghi danh ứng cử từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 27 tháng 7.
Một nữ ứng cử viên cũng ta ứng cử chức thị trưởng thành phố Toronto là bà Sarah Climenhaga, một người hoạt động cộng đồng. Bà này ra tranh cử với chủ trương thành phố cần những thay đổi và phải thực hiện những dự án này một cách nhanh chóng.
Ông thị trưởng John Tory đã mất đi một địch thủ khi ông Doug Ford đã đoạt chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến.
Trong những ngày qua, ông thị trưởng John Tory cũng đã đồng ý cho cộng đồng người Việt, thượng lá cờ Vàng ba sọc đỏ lên kỳ đài tòa thị chính trong ngày lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4.
Việc treo cờ vàng trên kỳ đài tòa thị chính Toronto đã bị cấm từ thời ông thị trưởng David Miller.

Tin tức khác...