Số người ủng hộ hai đảng Tự Do và Bảo Thủ vẫn ngang ngửa nhau

Ottawa: Tính đến ngày 14 tháng 9, là chỉ còn 6 ngày nữa đến ngày bầu cử lại quốc hội liên bang, và cũng có gần 2 triệu cử tri đã đi bầu trước trong những ngày cuối tuần qua.
Trong ngày thứ ba 14 tháng 9, có kết quả của hai cuộc thăm dò dân ý cho thấy là số người ủng hộ hai đảng Bảo Thủ và TựDo trong cuộc bầu cử liên bang suýt soát nhau.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò Leger và hãng thông tấn CP, thì số người được hỏi ý kiến ủng hộ hai đảng Tự Do và Bảo Thủ ở cùng mức là 32 phần trăm, trong khi số người ủng hộ đảng Tân Dân Chủ đứng hàng thứ ba và ở mức 20 phần trăm.
Kết quả của một cuộc thăm dò khác của tổ chức thăm dò dân ý Nanos cho báo Globe and Mail và đài CTV thì 32.3 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau, trong khi 31.2 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ của nhà thủ lãnh Erin O’Toole. Số người ủng hộ đảng Tân Dân Chủ là 18.9 phần trăm.
Khi được hỏi là trong các thủ lãnh các đảng chính trị, thì ai là người xứng đáng trong chức vụ thủ tướng Canada, thì 30.8 phần trăm những người được hỏi ý kiến chọn thủ tướng Trudeau, 29.5 phần trăm những người được hỏi ý kiến chọn thủ lãnh Erin O’Toole của đảng Bảo Thủ, và 17.5 phần trăm chọn ông Jagmeet Singh, thủ lãnh của đảng Tân Dân Chủ.

Tin tức khác...