Số người ủng hộ đảng Bảo Thủ gia tăng

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 18 tháng 9, thì theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý mới nhất của tổ chức tham vấn Nanos Research, số người ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer đã gia tăng, trong cuộc tranh cử dân biểu liên bang sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10.
Theo tổ chức Nanos thì số người ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer là 37.2 phần trăm, 35.5 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau, 13.6 phần trăm ủng hộ đảng NDP, 8 phần trăm ủng hộ đảng Xanh, 4 phần trăm ủng hộ đảng Bloc Quebecois, và 1.7 phần trăm ủng hộ đảng Nhân Dân.

Tin tức khác...