Thành phố Edmonton kỳ thị: chỉ cho nuôi gà mái mà không cho nuôi gà trống.

Edmonton, Alberta: Vào năm 2014, hội đồng thành phố Edmonton đã cho thử nghiệm việc nuôi gà mái lấy trứng tại gia và giới hạn số chuồng gà trong thành phố là 50.
Sau những năm cho nuôi thử đó, theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 17 tháng 9, thì hội đồng thành phố đã bỏ mức giới hạn, có nghĩa là ai nuôi gà cũng được, nhưng phải có giấy phép.
Có giấy phép là một chuyện nhiêu khê: người muốn nuôi phải qua nhiều thủ tục , nào là phải ghi danh học một khóa học cách ..nuôi gà, phải xin giấy phép xây cất ..chuồng gà, và phải xây chuồng gà theo đúng cách thức đề ra của chính quyền thành phố.
Chuồng gà phải ở những khoảng cách để những nhà hàng xóm không ngửi thấy mùi hôi.
Vì thế tuy đã hủy bỏ những giới hạn nhưng trong năm nay, chỉ mới có thêm 3 chuồng gà tư nhân được cấp giấy phép trong thành phố Edmonton, và 27 đơn xin khác đang trong vòng cứu xét.
Một trong những người may mắn là bà Jenn Lindstrom vừa được phép nuôi gà mái, sau khi bà phải chờ đợi 2 năm trời.
Trong tuần trước bà Lindstrom đã mua 4 con gà mái đem về nuôi trong cái chuồng mới đóng sau nhà.
Bà Lindstrom nói là bây giờ gia đình bà sẽ có trứng ăn hàng ngày mà không phải mua và bà có dịp dạy những đứa con về thực phẩm đã được cung cấp cho con người, đến từ đâu?
Theo những điều luật được quy định trong việc nuôi gà ở thành phố Edmonton thì một chuồng gà phải có ít nhất 3 con gà mái và tối đa là 6 con.
Có những công ty nuôi gà ở thành phố Edmonton, bán những con gà mái cho tư nhân mà đem về là nó đẻ liền, không phải chờ đợi. Một con gà mái trung bình đẻ 1 trứng một ngày trong vòng 2 năm, và số trứng tối đa mà một con gà mái có thể đẻ được trước khi nó bị ..tắc là 530 quả trứng.
Chính quyền thành phố Edmonton đã cấm không cho nuôi gà trống trong thành phố, vì sợ những con gà trống gáy vào buổi sáng, gây phiền hà cho những người đang cần sự im lặng nghỉ ngơi!
Nhưng đây cũng là một điều khiến nhiều người than phiền là chính quyền thành phố Edmonton đã kỳ thị.. giới tính!

Tin tức khác...