Toronto là đất Thiên Đàng cho chuột, raccoon và bây giờ là mèo hoang.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 9, tổ chức bảo vệ súc vật, the Toronto Humane Society, loan báo là tuy có những chương trình cai đẻ cho mèo, nhưng số mèo hoang ở vùng thủ phủ Toronto vẫn lên đến mức 17 ngàn con.
Đây cũng là một tin mừng, vì cách đây 10 năm, người ta ước lượng là có đến gần 100 ngàn con mèo hoang trên các đường của thành phố Toronto.
Tại các trung tâm tạm trú cho súc vật trong thành phố Toronto, số những con mèo vô chủ, được mang đến gửi cũng sút giảm.
Tưởng cũng nên nói thêm, chi phí nuôi những con mèo vô chủ ở các trung tâm tạm trú súc vật trong thành phố Toronto lên đến 76 ngàn dollars một năm.
Tuy nhiên có những con mèo hoang trên các đường phố Toronto cũng là một chuyện nên có: chúng như những thợ săn truy lùng những con chuột cũng sinh sản và sinh sống hàng hà sa số ở Toronto.

Tin tức khác...