Số người tạm trú trong trung tâm tạm trú cho người không nhà gia tăng vượt mức.

Edmonton, Alberta: Mùa đông đến với những ngày lạnh buốt ở thành phố Edmonton, đã khiến cho số người xin vào tạm trú ở trung tâm tạm trú cho người không nhà trong những ngày qua 9 tháng giêng.
Trong tối hôm thứ ba có đến 500 người xin ngủ qua đêm tại trung tâm tạm trú the Hope Mission, và con số 500 người là con số tối đa mà trung tâm tạm trú này có thể thâu nhận trong 1 đêm.
Nhiệt độ trong tối hôm thứ ba cộng thêm cái lạnh của gió, đã xuống đến mức trừ 22 độ C.
Các trung tâm tạm trú cho người không nhà ở trong thành phố Edmonton đã không còn đủ những quần áo mùa đông cho người không nhà.
Nhiều trung tâm tạm trú như the Bissell Centre đang cần thêm áo jackets, quần chống lạnh và găng tay.

Tin tức khác...