Ngân hàng trung ương Canada không cho gia tăng mức lãi suất

Ottawa: Theo những tin tức công bố hôm thứ tư ngày 9 tháng giêng, ngân hàng trung ương
Canada đã không cho thay đổi mức lãi suất: mức lãi suất căn bản ở Canada vẫn duy trì ở mức 1.75 phần trăm.
Ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 5 lần kể từ mùa hè năm 2017 cho đến nay.
Tuy lần này không gia tăng, nhưng bản công bố của ngân hàng trung ương cho biết là sẽ có những gia tăng trong tương lai, nhằm ngăn ngừa mức lạm phát tăng cao.
Gia tăng mức lãi suất ngân hàng, sẽ làm gia tăng những mức lãi suất khác ảnh hưởng đến người tiêu thụ như mức lãi suất nợ nhà, nợ thẻ tín dụng.

Tin tức khác...