Số người nhiễm COVID-19 ở Ontario xuống đến mức thấp nhất trong 3 tuần giúp nuôi thêm những hy vọng.

Toronto: Theo những công bố trong hôm thứ tư ngày 29 tháng 4, số người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario gia tăng thêm 347 người. Đây là con số thấp nhất về số người bị nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario trong vòng 3 tuần qua.
Số người nhiễm COVID-19 trong 1 ngày, gia tăng lên đến mức cao nhất vào ngày 24 tháng 4, là 640 người, trước khi giảm dần đến 347 người trong ngày hôm thứ ba 28 tháng 4.
Các giới chức trong chính quyền tỉnh bang đã muốn là con số người nhiễm sẽ được duy trì ở mức thấp trong vòng 2 tuần nữa, trước khi chính quyền tỉnh bang sẽ nới lỏng lệnh phong tỏa.
Tuy số người nhiễm sút giảm, số người chết ở tỉnh bang Ontario tiếp tục tăng.
Trong hôm thứ ba có thêm 45 người chết và nâng tổng số người chết ở tỉnh bang Ontario lên đến gần 1 ngàn người.
Trong số 996 người chết vì coronavirus, có 775 các cụ ông cụ bà sống trong các nhà dưỡng lão. Số tử vong của các cụ chiếm 85 phần trăm tổng số những người chết vì nhiễm vi rút ở tỉnh bang Ontario.
Ngoài ra 60 phần trăm số người nhiễm COVID-19 ở tỉnh bang Ontario đã phục hồi.
Thủ hiến Ford nói là với những tin vui giúp cho chúng ta hy vọng là ngày mà guồng máy kinh tế ở tỉnh bang Ontario được mở cửa trong một ngày gần đây.

Tin tức khác...