Thêm một nạn nhân của COVID-19: các nhà thờ Mỹ sẽ hết tiền trong vòng 3 tháng tới.

New York: Theo CBS Marketwatch thì vào khoảng 350 ngàn nhà thờ và các nơi thờ phượng ở Hoa Kỳ, có thể sẽ không còn tiền cho các chi phí hàng ngày, trong vòng 3 tháng sắp tới.
Bổn đạo bị cấm cung, không được đi làm, không được tới nhà thờ, và họ cũng chẳng có khả năng cúng tiền cho các nhà thờ, khi ngay cả những chi tiêu hàng ngày của họ cũng lâm vào tình trạng thiếu thốn.
Tất cả các nhà thờ, đền thờ, chùa chiền của mọi tôn giáo từ Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo đều gặp khó khăn.
Theo những thống kê thì 78 phần trăm số chi phí hàng ngày của các nhà thờ Mỹ đến từ tiền dân cúng của bổn đạo đi lễ.
Nguồn thu nhập không còn, nhiều nhà thờ sẽ phải đóng cửa trong những tháng sắp tới?

Tin tức khác...