Số người nhiễm COVID-19 gia tăng trên toàn thế giới, trong khi nhiều quốc gia bắt đầu cắt giảm lệnh phong tỏa.

New York: Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu giảm bớt lệnh phong tỏa và phát động lại guồng máy kinh tế thì ở nhiều nơi trên thế giới và ở nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, số người nhiễm vi rút vẫn tiếp tục gia tăng.
Trên toàn thế giới và tính đến ngày 23 tháng 6, có trên 9 triệu 1 trăm ngàn người nhiễm COVID-19, trên 474 ngàn người chết.
Tại Hoa Kỳ có trênh 2.3 triệu người nhiễm và trên 121 ngàn người chết. tại Ba Tây có trên 1.1 triệu người nhiễm vi rút và trên 51 ngàn người chết.
Tại Ấn Độ, trong những ngày qua 22 tháng 6, có trung bình có thêm 15 ngàn người nhiễm vi rút hàng ngày trong một quốc gia có 1.3 tỷ người. Ấn Độ cũng đang chuẩn bị cho mở cửa lại guồng máy kinh tế cho dù số người nhiễm bệnh gia tăng, vì hàng triệu người đang thất nghiệp.
Tình trạng cũng đang xảy ra ở xứ Pakistan khi các bệnh viện không đủ chỗ cho các bệnh nhân bị nhiễm vi rút, nhưng nền kinh tế xứ này ngày một suy đồi khiến các nhà lãnh đạo không có cách chi khác là phải mở cửa lại nền kinh tế.
Số người nhiễm cũng gia tăng ở các xứ Mễ Tây Cơm Colombia và Nam Dương.
Tại miền nam nước Mỹ số người nhiễm vi rút cũng gia tăng, cùng một lúc với việc mở cửa lại guồng máy kinh tế.

Tin tức khác...